کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل آموزش ها، تولیدات، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت و شخص مجتبی نادری می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت ، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

استفاده از فروشگاه سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.

در صورت بروز هرگونه مشکل و تماس با مدیریت به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.