با استفاده از لود بالانسینگ چند لینک اینترنت را ترکیب و تجمیع می کنیم که لینک ها می توانند چند خط ADSL یا وایمکس یا … باشند. از آن در مکان هایی که اینترنت ضعیف است و یا قطعی اینترنت زیاد وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مزیای استفاده از لود بالانسینگ :

تجمیع پهنای باند چند خط اینترنت و در نتیجه افزایش سرعت اینترنت خروجی (لود بالانسینگ)
بررسی کیفیت اینترنت لینک ها و استفاده از اینترنت ISP دوم در صورت قطع شدن اینترنت ISP اول که در نهایت باعث جلوگیری از قطع شدن اینترنت خروجی می شود (Fail Over)
متوجه نشدن کاربر از قطعی اینترنت

لودبالانسینگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
سلام، سوال دارید؟